Ik studeerde af aan het conservatorium maar ik blijf op zoek gaan naar een manier van lesgeven die bij joù past!

OVER

 

Wie

 

 • Ik ben Lien Avonds en ik  studeerde af als orthopedagogisch muziekbegeleider aan het conservatorium van Maastricht.

 • Ik woon samen met de drie liefdes van mijn leven: Jochem, Emiel en Simon.

 

Ervaringen die mijn manier van werken nog steeds voeden, kneden en sturen.  

 

 • Werken met muziek in het kleuteronderwijs, de lagere school, middelbaar onderwijs, school voor moeilijk opvoedbare kinderen en psychiatrie zijn een greep uit al mijn ervaringen tijdens mijn loopbaan.
 • Ik werkte bij Arkades, innovatief onderwijs, gespecialiseerd in het meer- en hoogbegaafde kind.
 • Een stage in Saint Paul de Mausole, een psychiatrische instelling voor vrouwen in Saint-Rémy de Provence gaf mij de gelegenheid om er de volgende 2 zomervakanties 3 maanden lang werkzaam te zijn.
 • Een aantal jaren was ik werkzaam in het Eureka onderwijs in Leuven. Een school die inzet op talenten van kinderen met leerstoornissen. Inzetten op talent werkt!
 • Ik ben werkzaam geweest in Rozemarijn, een dagcentrum die opvang en begeleiding van volwassen personen met een handicap verzorgt.
 • Projecten in de gevangenis van Merksplas
 • Projecten in de gevangenis van Turnhout
 • Ik gaf postgraduaat cursussen "muziek binnen je werkveld" aan Plantijn Hogeschool, Leuven en Gent en ik blijf hier nog zeer in geboeid. Eveneens genoot ik van het geven van muziek binnen een pedagogische studiedag voor leekrachten in het lager onderwijs in Mol (De Toren).
 • Ik werkte een half jaar met muziek in de sloppenwijken van Calcutta (India).
 • Ondertussen ben ik 10 jaar mee geëvolueerd als muziekleerkracht in het middelbaar onderwijs.
 • Als kroon op mijn werk, heb ik 13 jaar ervaring in het geven van muzieklessen op maat, en ben ik steeds meer overtuigd van het concept....Muziek voor Iedereen!
 • Ik ben tevens erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. Personen met een handicap kunnen met het Persoonsvolgend Budget lessen volgen en zo beroep doen op mijn muzikale zorg aanbod.

 

 

Visie

 

 

Muziek verbindt. Muziek geeft energie. En de afgelopen jaren hebben het mij bewezen: iedereen kan muziek maken. Iedereen kan zingen! En iedereen kan iets met muziek aanvangen binnen zijn werkveld als die dat wil. Als je de tijd neemt. En vooral: als er goesting is!

Het reguliere muziek onderwijs is fantastisch onderwijs (Ik heb zelf het hele traject afgelegd!). Maar het intensieve programma is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn mensen die ook gewoon niet pàssen binnen dat reguliere onderwijs.  En dit om verschillende redenen.

Vaak heb ik leerlingen die beiden combineren, of leerlingen die uit gekweekte interesse in de lessen toch aan de muziekschool beginnen of er terug aan beginnen..! Fantastisch vind ik dat.  Sommigen kiezen er het liefste voor om onmiddellijk met een instrument aan de slag te gaan, of te zingen, en voelen de behoefte niet voor dat intensieve onderwijs.

Muziek van de ochtend (zie zingen voor dag, dauw en werk) tot de avond(zie samenzang of privélessen. Voor ieders is er wat.  

 

Wanneer in de aanloop naar een concertje de leerlingen elkaar beginnen geruststellen zonder elkaar op te jagen, elkaar beginnen aan te moedigen zonder zichzelf neer te halen, wanneer ze tijdens de laatste lessen, voor een concert zeggen: 'ik heb er zin in', dan voelt het als 'geslaagd' zijn. Het is fantastisch om op deze manier muziek te zien leven. En te merken dat zij het begrijpen: fouten maken mag (moet!), genieten moet! 

Ik ben ervan overtuigd dat jij het kan. Ik help je over een drempel heen als dat nodig is, ik kijk naar je ervaring, je kiest je eigen muziek, en .. we zijn vertrokken!!